טופס מקרה תאונה

טופס מקרה תאונה

לרשותך טפסי הודעה על מקרה של תאונה.
הקלק על חברת הביטוח בה אתה מבוטח ומלא את הטופס. אם קיימים ברשותך מסמכים וצילומים של תיעוד התאונה, צרף אותם לטופס